thong kê kết quả, công cụ so cầu

Thống kê lotto gan , lô khan, lô rơi

Từ ngày : Đến ngày :

Biên độ gan:


Cặp số 03 ra ngày: 04-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 14 ngày.
Cặp số 07 ra ngày: 05-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 13 ngày.
Cặp số 09 ra ngày: 04-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 14 ngày.
Cặp số di ra ngày: 12-11-2017 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 98 ngày.
Cặp số g" ra ngày: 12-11-2017 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 98 ngày.
Cặp số oa ra ngày: 12-11-2017 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 98 ngày.
Cặp số ss ra ngày: 12-11-2017 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 98 ngày.
Cặp số v ra ngày: 12-11-2017 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 98 ngày.
Cặp số 11 ra ngày: 08-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 10 ngày.
Cặp số 14 ra ngày: 03-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 15 ngày.
Cặp số 17 ra ngày: 07-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 11 ngày.
Cặp số 18 ra ngày: 06-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 12 ngày.
Cặp số 34 ra ngày: 03-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 15 ngày.
Cặp số 43 ra ngày: 07-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 11 ngày.
Cặp số 44 ra ngày: 08-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 10 ngày.
Cặp số 45 ra ngày: 29-01-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 20 ngày.
Cặp số 46 ra ngày: 31-01-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 18 ngày.
Cặp số 48 ra ngày: 08-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 10 ngày.
Cặp số 61 ra ngày: 08-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 10 ngày.
Cặp số 65 ra ngày: 04-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 14 ngày.
Cặp số 69 ra ngày: 05-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 13 ngày.
Cặp số 70 ra ngày: 08-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 10 ngày.
Cặp số 72 ra ngày: 07-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 11 ngày.
Cặp số 75 ra ngày: 08-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 10 ngày.
Cặp số 86 ra ngày: 06-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 12 ngày.
Cặp số 90 ra ngày: 04-02-2018 đến 18-02-2018 vẫn chưa ra 14 ngày.00
-
21
01
-
18
02
-
32
03
-
19
04
-
34
05
-
21
06
-
24
07
-
19
08
-
21
09
-
22
10
-
33
11
-
26
12
-
18
13
-
23
14
-
25
15
-
19
16
-
20
17
-
29
18
-
30
19
-
20
20
-
21
21
-
28
22
-
24
23
-
16
24
-
25
25
-
22
26
-
28
27
-
20
28
-
30
29
-
25
30
-
29
31
-
20
32
-
22
33
-
18
34
-
20
35
-
21
36
-
27
37
-
20
38
-
26
39
-
21
40
-
18
41
-
31
42
-
25
43
-
24
44
-
35
45
-
21
46
-
23
47
-
29
48
-
27
49
-
23
50
-
18
51
-
25
52
-
21
53
-
17
54
-
22
55
-
25
56
-
20
57
-
19
58
-
35
59
-
20
60
-
29
61
-
18
62
-
28
63
-
26
64
-
17
65
-
30
66
-
24
67
-
22
68
-
20
69
-
21
70
-
18
71
-
22
72
-
20
73
-
18
74
-
36
75
-
20
76
-
18
77
-
23
78
-
33
79
-
17
80
-
17
81
-
17
82
-
20
83
-
27
84
-
26
85
-
22
86
-
28
87
-
16
88
-
18
89
-
23
90
-
23
91
-
22
92
-
23
93
-
15
94
-
22
95
-
19
96
-
28
97
-
21
98
-
29
99
-
20

Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): di, g", oa, ss, v , 45,

Thống kê loto gần, lô gần, lô khan, lô rơi .

Website thongkeketqua cung cấp công cụ thống kê lotoo gần, lô rơi, lô khan chi tiết, hoàn toàn miễn phí,

Để theo dõi chính xác cặp lô nào lâu chưa ra, bao nhiêu ngày chưa ra,... Từ bảng lô gần, lô khan có thể cung cấp cho quý vị một cái nhình tổng thể, và đưa ra quy tắc chính xác.

Để dự đoán cho hôm nay,. thì bạn sẽ có cớ hội chuẩn đó lô khan cao hơn .

Website: thống kê kết quả : Cung cấp công cụ soi cầu chính xác, miễn phí. mà bạn có thể yên tâm sử dụng :

Diễn đàn xổ số : thanlode.com .

Soi kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 19-02-2018

Cầu Loto đẹp 19-02-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 19-02-2018

Soi kết quả xổ số Soi kết quả xổ số

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,