thong kê kết quả, công cụ so cầu

Thống kê đầu đuôi loto, dự đoán đầu đuôi xuất hiện nhiều

Biên ngày :
1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0123456789
22-07-20183 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần7 lần1 lần3 lần6 lần
21-07-20181 lần4 lần2 lần4 lần5 lần1 lần3 lần3 lần4 lần0 lần
20-07-20182 lần5 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
19-07-20186 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
18-07-20183 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
17-07-20182 lần4 lần2 lần4 lần0 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
16-07-20183 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
15-07-20181 lần3 lần4 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
14-07-20181 lần1 lần6 lần6 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
13-07-20183 lần5 lần0 lần1 lần1 lần5 lần3 lần0 lần4 lần5 lần
12-07-20184 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
11-07-20184 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần5 lần3 lần4 lần
10-07-20183 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
09-07-20183 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
08-07-20181 lần2 lần4 lần2 lần2 lần6 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
07-07-20182 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
06-07-20181 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần6 lần4 lần
05-07-20183 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
04-07-20183 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
03-07-20181 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
02-07-20181 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
01-07-20184 lần3 lần2 lần0 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
30-06-20182 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần6 lần
29-06-20185 lần4 lần2 lần0 lần3 lần4 lần0 lần4 lần4 lần1 lần
28-06-20183 lần5 lần0 lần6 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
27-06-20183 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần5 lần5 lần
26-06-20184 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
25-06-20182 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
24-06-20183 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần5 lần4 lần
23-06-20183 lần0 lần2 lần5 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng80 lần79 lần79 lần77 lần80 lần85 lần68 lần80 lần86 lần96 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0123456789
22-07-20181 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
21-07-20186 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
20-07-20180 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
19-07-20180 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần4 lần6 lần3 lần4 lần
18-07-20183 lần1 lần1 lần5 lần0 lần5 lần3 lần6 lần0 lần3 lần
17-07-20182 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần5 lần
16-07-20184 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
15-07-20184 lần4 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
14-07-20181 lần5 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
13-07-20182 lần5 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
12-07-20183 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
11-07-20182 lần3 lần3 lần1 lần2 lần6 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
10-07-20183 lần3 lần5 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
09-07-20185 lần2 lần1 lần4 lần2 lần5 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
08-07-20180 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần6 lần2 lần
07-07-20183 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần7 lần1 lần4 lần
06-07-20182 lần3 lần4 lần0 lần8 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
05-07-20182 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần9 lần2 lần
04-07-20182 lần1 lần6 lần2 lần1 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
03-07-20183 lần2 lần1 lần4 lần6 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
02-07-20182 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
01-07-20183 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
30-06-20183 lần0 lần3 lần5 lần3 lần5 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
29-06-20181 lần2 lần4 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
28-06-20187 lần5 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
27-06-20181 lần5 lần7 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
26-06-20181 lần3 lần6 lần3 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
25-06-20182 lần3 lần3 lần6 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
24-06-20180 lần4 lần4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
23-06-20185 lần1 lần6 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
Tổng73 lần80 lần90 lần76 lần81 lần87 lần80 lần85 lần69 lần89 lần
 
Soi kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 23-07-2018

Cầu Loto đẹp 23-07-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 23-07-2018

Soi kết quả xổ số Soi kết quả xổ số

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,