thong kê kết quả, công cụ so cầu

Thống kê đầu đuôi loto, dự đoán đầu đuôi xuất hiện nhiều

Biên ngày :
1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0123456789
21-09-20184 lần5 lần3 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
20-09-20180 lần0 lần3 lần6 lần1 lần1 lần3 lần4 lần5 lần4 lần
19-09-20182 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần3 lần5 lần0 lần
18-09-20182 lần3 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
17-09-20184 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần5 lần2 lần4 lần
16-09-20181 lần2 lần7 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
15-09-20183 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
14-09-20181 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
13-09-20181 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
12-09-20183 lần3 lần4 lần3 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
11-09-20184 lần1 lần4 lần2 lần7 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
10-09-20181 lần2 lần6 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần
09-09-20183 lần4 lần7 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
08-09-20182 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
07-09-20183 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
06-09-20188 lần1 lần0 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
05-09-20184 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
04-09-20184 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần7 lần1 lần4 lần
03-09-20186 lần5 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
02-09-20181 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần5 lần
01-09-20180 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần5 lần2 lần1 lần4 lần
31-08-20184 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần6 lần0 lần2 lần4 lần
30-08-20183 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần
29-08-20183 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
28-08-20183 lần1 lần9 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần2 lần
27-08-20184 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần
26-08-20183 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần1 lần5 lần1 lần
25-08-20182 lần2 lần2 lần2 lần3 lần7 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
24-08-20181 lần4 lần4 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
23-08-20183 lần3 lần2 lần7 lần2 lần1 lần0 lần2 lần6 lần1 lần
Tổng83 lần77 lần89 lần90 lần80 lần79 lần77 lần77 lần82 lần76 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0123456789
21-09-20183 lần3 lần4 lần5 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần5 lần
20-09-20181 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần4 lần5 lần
19-09-20185 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần7 lần2 lần2 lần
18-09-20186 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
17-09-20183 lần2 lần2 lần4 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
16-09-20181 lần2 lần4 lần5 lần0 lần4 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
15-09-20186 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần
14-09-20181 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
13-09-20182 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
12-09-20184 lần2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần5 lần0 lần4 lần
11-09-20183 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần6 lần3 lần3 lần
10-09-20184 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
09-09-20183 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
08-09-20182 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
07-09-20183 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
06-09-20181 lần1 lần2 lần3 lần7 lần4 lần0 lần4 lần1 lần4 lần
05-09-20185 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
04-09-20180 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần
03-09-20182 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần5 lần4 lần2 lần
02-09-20182 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
01-09-20183 lần3 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần6 lần
31-08-20181 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
30-08-20181 lần1 lần2 lần7 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần5 lần
29-08-20183 lần0 lần5 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
28-08-20183 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần6 lần4 lần0 lần1 lần
27-08-20184 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
26-08-20183 lần2 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần6 lần0 lần3 lần
25-08-20185 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
24-08-20184 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần7 lần2 lần2 lần
23-08-20184 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần4 lần5 lần0 lần1 lần
Tổng88 lần67 lần77 lần85 lần76 lần74 lần71 lần102 lần76 lần94 lần
 
Soi kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 22-09-2018

Cầu Loto đẹp 22-09-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 22-09-2018

Soi kết quả xổ số Soi kết quả xổ số

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,