thong kê kết quả, công cụ so cầu

Thống kê đầu đuôi loto, dự đoán đầu đuôi xuất hiện nhiều

Biên ngày :
1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0123456789
19-01-20191 lần3 lần2 lần5 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
18-01-20191 lần2 lần5 lần2 lần3 lần0 lần2 lần6 lần3 lần3 lần
17-01-20190 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
16-01-20192 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần4 lần
15-01-20193 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
14-01-20194 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
13-01-20192 lần4 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
12-01-20194 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần
11-01-20192 lần4 lần0 lần3 lần6 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
10-01-20196 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần4 lần0 lần
09-01-20193 lần5 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần4 lần
08-01-20192 lần5 lần3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
07-01-20193 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
06-01-20191 lần4 lần1 lần1 lần6 lần3 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
05-01-20191 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
04-01-20194 lần3 lần5 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
03-01-20191 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
02-01-20193 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần7 lần0 lần4 lần
01-01-20193 lần1 lần0 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần
31-12-20182 lần2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần5 lần1 lần4 lần
30-12-20182 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
29-12-20182 lần3 lần4 lần5 lần1 lần6 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
28-12-20183 lần4 lần3 lần1 lần6 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
27-12-20181 lần4 lần5 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
26-12-20183 lần0 lần5 lần5 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
25-12-20182 lần5 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần4 lần
24-12-20183 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
23-12-20184 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
22-12-20183 lần3 lần1 lần1 lần6 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
21-12-20182 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần5 lần3 lần4 lần3 lần
Tổng73 lần87 lần73 lần83 lần93 lần81 lần81 lần98 lần70 lần71 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0123456789
19-01-20192 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần5 lần2 lần3 lần0 lần
18-01-20192 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần5 lần
17-01-20191 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
16-01-20192 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần6 lần2 lần1 lần
15-01-20194 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần6 lần
14-01-20191 lần3 lần2 lần4 lần6 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
13-01-20192 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
12-01-20193 lần2 lần2 lần5 lần7 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
11-01-20193 lần3 lần0 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần7 lần
10-01-20193 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
09-01-20196 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần4 lần1 lần5 lần
08-01-20194 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
07-01-20195 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
06-01-20192 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
05-01-20191 lần1 lần1 lần7 lần2 lần3 lần3 lần0 lần8 lần1 lần
04-01-20193 lần1 lần4 lần0 lần0 lần3 lần6 lần3 lần4 lần3 lần
03-01-20191 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần0 lần6 lần2 lần
02-01-20193 lần1 lần1 lần4 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
01-01-20192 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
31-12-20183 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần6 lần1 lần1 lần4 lần
30-12-20183 lần3 lần2 lần6 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
29-12-20182 lần4 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần5 lần0 lần4 lần
28-12-20184 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
27-12-20181 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
26-12-20183 lần1 lần6 lần2 lần1 lần0 lần4 lần5 lần1 lần4 lần
25-12-20181 lần7 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
24-12-20182 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
23-12-20184 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần5 lần3 lần
22-12-20182 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần5 lần5 lần
21-12-20183 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng78 lần73 lần80 lần88 lần81 lần69 lần92 lần70 lần88 lần91 lần
 
Soi kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 20-01-2019

Cầu Loto đẹp 20-01-2019

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20-01-2019

Soi kết quả xổ số Soi kết quả xổ số

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,