thong kê kết quả, công cụ so cầu

Thống kê đầu đuôi loto, dự đoán đầu đuôi xuất hiện nhiều

Biên ngày :
1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đầu 0123456789
19-08-20171 lần6 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
18-08-20172 lần0 lần5 lần3 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
17-08-20174 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
16-08-20172 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
15-08-20171 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần4 lần5 lần7 lần
14-08-20173 lần2 lần4 lần3 lần3 lần7 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
13-08-20172 lần2 lần2 lần7 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
12-08-20172 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
11-08-20173 lần4 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
10-08-20174 lần4 lần1 lần1 lần5 lần4 lần0 lần3 lần5 lần0 lần
09-08-20172 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần5 lần
08-08-20172 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
07-08-20172 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần7 lần1 lần0 lần4 lần
06-08-20171 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần5 lần0 lần4 lần4 lần
05-08-20175 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
04-08-20175 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần1 lần
03-08-20171 lần3 lần2 lần4 lần6 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
02-08-20172 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần6 lần4 lần
01-08-20172 lần0 lần1 lần5 lần0 lần5 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
31-07-20173 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần7 lần1 lần7 lần
30-07-20171 lần3 lần6 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
29-07-20172 lần0 lần1 lần6 lần6 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
28-07-20170 lần3 lần2 lần2 lần3 lần6 lần3 lần6 lần1 lần1 lần
27-07-20172 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
26-07-20173 lần2 lần6 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
25-07-20174 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần4 lần2 lần
24-07-20172 lần5 lần4 lần6 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
23-07-20172 lần4 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần
22-07-20172 lần5 lần4 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
21-07-20171 lần3 lần1 lần1 lần3 lần6 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
Tổng68 lần76 lần74 lần81 lần80 lần96 lần79 lần88 lần86 lần82 lần
 
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc
Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất
Ngày\Đuôi 0123456789
19-08-20174 lần0 lần0 lần2 lần5 lần5 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
18-08-20174 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
17-08-20171 lần4 lần2 lần4 lần1 lần6 lần0 lần3 lần1 lần5 lần
16-08-20171 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần4 lần
15-08-20173 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
14-08-20171 lần1 lần3 lần4 lần7 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
13-08-20176 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần6 lần3 lần1 lần
12-08-20174 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần7 lần3 lần
11-08-20172 lần5 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
10-08-20172 lần3 lần4 lần3 lần3 lần0 lần1 lần7 lần3 lần1 lần
09-08-20173 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần5 lần4 lần4 lần3 lần
08-08-20174 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
07-08-20176 lần1 lần1 lần4 lần0 lần7 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
06-08-20172 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần6 lần3 lần2 lần4 lần
05-08-20172 lần3 lần2 lần6 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
04-08-20173 lần4 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
03-08-20172 lần5 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
02-08-20176 lần0 lần4 lần0 lần9 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
01-08-20173 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần7 lần2 lần
31-07-20174 lần3 lần1 lần2 lần1 lần8 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
30-07-20174 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần7 lần2 lần6 lần0 lần
29-07-20176 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
28-07-20172 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
27-07-20172 lần0 lần7 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
26-07-20171 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
25-07-20177 lần4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
24-07-20175 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
23-07-20172 lần4 lần2 lần0 lần5 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần
22-07-20172 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần5 lần3 lần1 lần3 lần
21-07-20170 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng94 lần68 lần67 lần82 lần98 lần83 lần78 lần88 lần75 lần77 lần
 
Soi kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 20-08-2017

Cầu Loto đẹp 20-08-2017

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20-08-2017

Soi kết quả xổ số Soi kết quả xổ số

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,