Xổ số theo ngày

Soi kết quả xổ số học lái xe huế Soi kết quả xổ số
Soi kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 20-08-2017

Cầu Loto đẹp 20-08-2017

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20-08-2017

Soi kết quả xổ số Soi kết quả xổ số

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
19-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00117 | Ngày quay thưởng 2017-08-19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1039 9 15.000.000
Giải Nhì 0342 - 8335 8 6.500.000
Giải Ba 0952 - 9409 - 4053 15 3.000.000
Giải K. Khích 1 x039 103 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx39 1374 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
17-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00116 | Ngày quay thưởng 2017-08-17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 0237 6 15.000.000
Giải Nhì 1288 - 1115 21 6.500.000
Giải Ba 1812 - 4625 - 8269 14 3.000.000
Giải K. Khích 1 x237 107 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx37 658 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
15-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00115 | Ngày quay thưởng 2017-08-15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 5258 18 15.000.000
Giải Nhì 6808 - 3187 75 6.500.000
Giải Ba 7859 - 6315 - 8764 25 3.000.000
Giải K. Khích 1 x258 42 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx58 783 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
12-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00114 | Ngày quay thưởng 2017-08-12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1276 3 15.000.000
Giải Nhì 4275 - 8796 6 6.500.000
Giải Ba 6345 - 6864 - 1755 15 3.000.000
Giải K. Khích 1 x276 88 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx76 543 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
10-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00113 | Ngày quay thưởng 2017-08-10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 5557 4 15.000.000
Giải Nhì 8430 - 5443 8 6.500.000
Giải Ba 0687 - 0911 - 3572 84 3.000.000
Giải K. Khích 1 x557 88 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx57 589 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
08-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00112 | Ngày quay thưởng 2017-08-08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4421 38 15.000.000
Giải Nhì 6320 - 3547 25 6.500.000
Giải Ba 4285 - 8142 - 2135 14 3.000.000
Giải K. Khích 1 x421 75 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx21 719 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
05-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00111 | Ngày quay thưởng 2017-08-05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 7003 5 15.000.000
Giải Nhì 2754 - 5849 11 6.500.000
Giải Ba 5192 - 3280 - 3566 37 3.000.000
Giải K. Khích 1 x003 57 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx03 623 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
03-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00110 | Ngày quay thưởng 2017-08-03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2164 5 15.000.000
Giải Nhì 1009 - 8917 26 6.500.000
Giải Ba 5020 - 0788 - 2462 23 3.000.000
Giải K. Khích 1 x164 55 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx64 929 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
01-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00109 | Ngày quay thưởng 2017-08-01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1242 8 15.000.000
Giải Nhì 2156 - 1319 14 6.500.000
Giải Ba 6447 - 1952 - 1489 52 3.000.000
Giải K. Khích 1 x242 67 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx42 776 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
29-07-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00108 | Ngày quay thưởng 2017-07-29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 5927 14 15.000.000
Giải Nhì 7897 - 5060 17 6.500.000
Giải Ba 2251 - 1727 - 6543 72 3.000.000
Giải K. Khích 1 x927 143 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx27 855 100.000

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,