Xổ số theo ngày

Soi kết quả xổ số học lái xe huế Soi kết quả xổ số
Soi kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 22-04-2018

Cầu Loto đẹp 22-04-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 22-04-2018

Soi kết quả xổ số Soi kết quả xổ số

Xổ Số Điện Toán 123 Ngày
21-04-2018

0 41 135

Xổ Số Điện Toán 636 Ngày
21-04-2018

03 05 08 19 22 24

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
21-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00221 | Ngày quay thưởng 2018-04-21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 9904 4 15.000.000
Giải Nhì 0399 - 2626 22 6.500.000
Giải Ba 3055 - 2121 - 9942 18 3.000.000
Giải K. Khích 1 x904 72 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx04 707 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
19-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00220 | Ngày quay thưởng 2018-04-19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4015 3 15.000.000
Giải Nhì 2839 - 9718 16 6.500.000
Giải Ba 7465 - 4459 - 5667 10 3.000.000
Giải K. Khích 1 x015 61 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx15 780 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
17-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00219 | Ngày quay thưởng 2018-04-17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1122 30 15.000.000
Giải Nhì 4851 - 1787 17 6.500.000
Giải Ba 3706 - 7809 - 4919 8 3.000.000
Giải K. Khích 1 x122 68 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx22 738 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
14-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00218 | Ngày quay thưởng 2018-04-14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1085 25 15.000.000
Giải Nhì 6310 - 8060 3 6.500.000
Giải Ba 2917 - 6622 - 1209 25 3.000.000
Giải K. Khích 1 x085 31 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx85 548 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
12-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00217 | Ngày quay thưởng 2018-04-12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2127 41 15.000.000
Giải Nhì 7267 - 1651 11 6.500.000
Giải Ba 2188 - 5708 - 3069 19 3.000.000
Giải K. Khích 1 x127 113 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx27 1074 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
10-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00216 | Ngày quay thưởng 2018-04-10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 5384 4 15.000.000
Giải Nhì 8049 - 5805 10 6.500.000
Giải Ba 0326 - 6032 - 1573 41 3.000.000
Giải K. Khích 1 x384 36 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx84 559 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
07-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00215 | Ngày quay thưởng 2018-04-07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4771 7 15.000.000
Giải Nhì 2261 - 0503 7 6.500.000
Giải Ba 0261 - 3856 - 9351 21 3.000.000
Giải K. Khích 1 x771 42 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx71 654 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
05-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00214 | Ngày quay thưởng 2018-04-05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 5078 4 15.000.000
Giải Nhì 0669 - 8508 5 6.500.000
Giải Ba 2809 - 5265 - 2853 7 3.000.000
Giải K. Khích 1 x078 60 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx78 799 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
03-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00213 | Ngày quay thưởng 2018-04-03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 9216 8 15.000.000
Giải Nhì 1732 - 8676 16 6.500.000
Giải Ba 0390 - 4631 - 1293 21 3.000.000
Giải K. Khích 1 x216 70 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx16 664 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
31-03-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00212 | Ngày quay thưởng 2018-03-31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4085 2 15.000.000
Giải Nhì 4517 - 9286 10 6.500.000
Giải Ba 5822 - 4456 - 6238 23 3.000.000
Giải K. Khích 1 x085 25 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx85 760 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
08-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00268 | Ngày quay thưởng 2018-04-08
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.181.136.500
Giải Nhất 24 10.000.000
Giải Nhì 1131 300.000
Giải Ba 20802 14.181.136.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
06-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00267 | Ngày quay thưởng 2018-04-06
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 18.950.624.000
Giải Nhất 33 10.000.000
Giải Nhì 1660 300.000
Giải Ba 26350 18.950.624.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
01-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00265 | Ngày quay thưởng 2018-04-01
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.023.275.500
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1466 300.000
Giải Ba 22375 14.023.275.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
30-03-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00264 | Ngày quay thưởng 2018-03-30
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 47.232.044.000
Giải Nhất 38 10.000.000
Giải Nhì 2081 300.000
Giải Ba 33821 47.232.044.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
11-03-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00256 | Ngày quay thưởng 2018-03-11
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.198.696.000
Giải Nhất 33 10.000.000
Giải Nhì 1414 300.000
Giải Ba 22749 14.198.696.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
09-03-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00255 | Ngày quay thưởng 2018-03-09
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 63.703.129.500
Giải Nhất 51 10.000.000
Giải Nhì 2552 300.000
Giải Ba 40561 63.703.129.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
11-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00245 | Ngày quay thưởng 2018-02-11
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.235.832.500
Giải Nhất 39 10.000.000
Giải Nhì 1957 300.000
Giải Ba 28312 14.235.832.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
09-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00244 | Ngày quay thưởng 2018-02-09
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 4 8.003.782.125
Giải Nhất 52 10.000.000
Giải Nhì 2359 300.000
Giải Ba 35705 8.003.782.125

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
28-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00239 | Ngày quay thưởng 2018-01-28
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.144.899.000
Giải Nhất 32 10.000.000
Giải Nhì 1165 300.000
Giải Ba 21686 14.144.899.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
26-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00238 | Ngày quay thưởng 2018-01-26
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 75.033.798.000
Giải Nhất 69 10.000.000
Giải Nhì 2864 300.000
Giải Ba 43242 75.033.798.000

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,