Xổ số theo ngày

Soi kết quả xổ số học lái xe huế Soi kết quả xổ số
Soi kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 12-12-2017

Cầu Loto đẹp 12-12-2017

Cầu đặc biệt đẹp ngày 12-12-2017

Soi kết quả xổ số Soi kết quả xổ số

Xổ Số Điện Toán 123 Ngày
12-12-2017

1 25 864

Xổ Số Điện Toán 636 Ngày
09-12-2017

30 10 36 22 08 12

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
12-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00166 | Ngày quay thưởng 2017-12-12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 8586 6 15.000.000
Giải Nhì 9971 - 7689 27 6.500.000
Giải Ba 6157 - 4699 - 9393 13 3.000.000
Giải K. Khích 1 x586 65 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx86 635 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
09-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00165 | Ngày quay thưởng 2017-12-09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4687 3 15.000.000
Giải Nhì 5091 - 4466 20 6.500.000
Giải Ba 0239 - 6514 - 4450 21 3.000.000
Giải K. Khích 1 x687 72 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx87 566 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
07-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00164 | Ngày quay thưởng 2017-12-07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2926 7 15.000.000
Giải Nhì 6666 - 3530 13 6.500.000
Giải Ba 5380 - 0356 - 8264 32 3.000.000
Giải K. Khích 1 x926 29 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx26 530 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
05-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00163 | Ngày quay thưởng 2017-12-05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 3095 5 15.000.000
Giải Nhì 2455 - 8708 115 6.500.000
Giải Ba 9081 - 7865 - 9911 24 3.000.000
Giải K. Khích 1 x095 36 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx95 600 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
02-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00162 | Ngày quay thưởng 2017-12-02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4738 24 15.000.000
Giải Nhì 7867 - 0009 6 6.500.000
Giải Ba 0945 - 3794 - 3310 25 3.000.000
Giải K. Khích 1 x738 72 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx38 812 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
30-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00161 | Ngày quay thưởng 2017-11-30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 7270 3 15.000.000
Giải Nhì 2189 - 2697 15 6.500.000
Giải Ba 1117 - 5742 - 1172 22 3.000.000
Giải K. Khích 1 x270 38 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx70 596 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
28-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00160 | Ngày quay thưởng 2017-11-28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 5190 5 15.000.000
Giải Nhì 1025 - 6328 12 6.500.000
Giải Ba 1319 - 0093 - 1585 21 3.000.000
Giải K. Khích 1 x190 51 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx90 1020 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
25-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00159 | Ngày quay thưởng 2017-11-25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 9356 3 15.000.000
Giải Nhì 3277 - 4813 12 6.500.000
Giải Ba 4466 - 5549 - 6466 19 3.000.000
Giải K. Khích 1 x356 69 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx56 571 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
23-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00158 | Ngày quay thưởng 2017-11-23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 5591 12 15.000.000
Giải Nhì 3488 - 1947 16 6.500.000
Giải Ba 8676 - 3600 - 5640 5 3.000.000
Giải K. Khích 1 x591 50 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx91 456 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
21-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00157 | Ngày quay thưởng 2017-11-21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1692 1 15.000.000
Giải Nhì 4067 - 8186 21 6.500.000
Giải Ba 0897 - 6634 - 0414 23 3.000.000
Giải K. Khích 1 x692 26 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx92 557 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
17-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00208 | Ngày quay thưởng 2017-11-17
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 13.915.237.000
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 1068 300.000
Giải Ba 18587 13.915.237.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
15-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00207 | Ngày quay thưởng 2017-11-15
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 20.031.482.500
Giải Nhất 42 10.000.000
Giải Nhì 2024 300.000
Giải Ba 27601 20.031.482.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
08-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00204 | Ngày quay thưởng 2017-11-08
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.042.946.500
Giải Nhất 26 10.000.000
Giải Nhì 1056 300.000
Giải Ba 18214 14.042.946.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
05-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00203 | Ngày quay thưởng 2017-11-05
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 39.508.281.500
Giải Nhất 40 10.000.000
Giải Nhì 1633 300.000
Giải Ba 28531 39.508.281.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
20-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00196 | Ngày quay thưởng 2017-10-20
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.044.139.000
Giải Nhất 25 10.000.000
Giải Nhì 1273 300.000
Giải Ba 20761 14.044.139.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
18-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00195 | Ngày quay thưởng 2017-10-18
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 49.725.546.500
Giải Nhất 60 10.000.000
Giải Nhì 2641 300.000
Giải Ba 38500 49.725.546.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
29-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00187 | Ngày quay thưởng 2017-09-29
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.386.322.000
Giải Nhất 20 10.000.000
Giải Nhì 1166 300.000
Giải Ba 20811 14.386.322.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
27-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00186 | Ngày quay thưởng 2017-09-27
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 112.128.144.500
Giải Nhất 85 10.000.000
Giải Nhì 3964 300.000
Giải Ba 69922 112.128.144.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
23-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00171 | Ngày quay thưởng 2017-08-23
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.430.230.000
Giải Nhất 39 10.000.000
Giải Nhì 1571 300.000
Giải Ba 24680 14.430.230.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
20-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00170 | Ngày quay thưởng 2017-08-20
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 20.196.533.500
Giải Nhất 33 10.000.000
Giải Nhì 1813 300.000
Giải Ba 30582 20.196.533.500

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,