Xổ số theo ngày

Soi kết quả xổ số học lái xe huế Soi kết quả xổ số
Soi kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 20-01-2019

Cầu Loto đẹp 20-01-2019

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20-01-2019

Soi kết quả xổ số Soi kết quả xổ số

Xổ Số Điện Toán 123 Ngày
01-07-2018

2 36 960

Xổ Số Điện Toán 636 Ngày
30-06-2018

32 29 02 10 33 21

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
30-06-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00251 | Ngày quay thưởng 2018-06-30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 8301 4 15.000.000
Giải Nhì 3831 - 0081 5 6.500.000
Giải Ba 3659 - 6574 - 2405 14 3.000.000
Giải K. Khích 1 x301 32 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx01 524 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
28-06-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00250 | Ngày quay thưởng 2018-06-28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 0854 8 15.000.000
Giải Nhì 8554 - 4866 15 6.500.000
Giải Ba 6290 - 7882 - 9540 3 3.000.000
Giải K. Khích 1 x854 41 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx54 742 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
26-06-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00249 | Ngày quay thưởng 2018-06-26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1596 11 15.000.000
Giải Nhì 7505 - 7624 15 6.500.000
Giải Ba 6262 - 9160 - 2034 28 3.000.000
Giải K. Khích 1 x596 29 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx96 474 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
23-06-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00248 | Ngày quay thưởng 2018-06-23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2404 3 15.000.000
Giải Nhì 4234 - 4717 6 6.500.000
Giải Ba 7392 - 1596 - 1364 13 3.000.000
Giải K. Khích 1 x404 46 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx04 522 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
21-06-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00247 | Ngày quay thưởng 2018-06-21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 7357 0 15.000.000
Giải Nhì 2392 - 7076 10 6.500.000
Giải Ba 9973 - 2447 - 0077 28 3.000.000
Giải K. Khích 1 x357 119 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx57 651 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
19-06-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00246 | Ngày quay thưởng 2018-06-19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 7058 1 15.000.000
Giải Nhì 3141 - 7790 6 6.500.000
Giải Ba 9598 - 8261 - 3259 12 3.000.000
Giải K. Khích 1 x058 69 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx58 728 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
16-06-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00245 | Ngày quay thưởng 2018-06-16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 9640 0 15.000.000
Giải Nhì 7223 - 7083 7 6.500.000
Giải Ba 0266 - 9130 - 3122 21 3.000.000
Giải K. Khích 1 x640 36 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx40 783 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
14-06-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00244 | Ngày quay thưởng 2018-06-14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 7155 2 15.000.000
Giải Nhì 5783 - 1095 13 6.500.000
Giải Ba 0434 - 5290 - 8727 14 3.000.000
Giải K. Khích 1 x155 128 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx55 1005 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
12-06-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00243 | Ngày quay thưởng 2018-06-12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 8400 1 15.000.000
Giải Nhì 6110 - 6337 3 6.500.000
Giải Ba 7968 - 5790 - 4143 43 3.000.000
Giải K. Khích 1 x400 27 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx00 847 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
09-06-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00242 | Ngày quay thưởng 2018-06-09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 0260 6 15.000.000
Giải Nhì 2250 - 3645 33 6.500.000
Giải Ba 7207 - 8056 - 5722 47 3.000.000
Giải K. Khích 1 x260 19 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx60 511 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
27-06-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00302 | Ngày quay thưởng 2018-06-27
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 13.503.491.000
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 1045 300.000
Giải Ba 16293 13.503.491.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
24-06-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00301 | Ngày quay thưởng 2018-06-24
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 45.425.875.500
Giải Nhất 34 10.000.000
Giải Nhì 1632 300.000
Giải Ba 23868 45.425.875.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
27-05-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00289 | Ngày quay thưởng 2018-05-27
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 13.683.452.000
Giải Nhất 12 10.000.000
Giải Nhì 1160 300.000
Giải Ba 18535 13.683.452.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
25-05-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00288 | Ngày quay thưởng 2018-05-25
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 21.696.294.500
Giải Nhất 29 10.000.000
Giải Nhì 1259 300.000
Giải Ba 21646 21.696.294.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
16-05-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00284 | Ngày quay thưởng 2018-05-16
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 13.942.069.000
Giải Nhất 21 10.000.000
Giải Nhì 1094 300.000
Giải Ba 18595 13.942.069.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
13-05-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00283 | Ngày quay thưởng 2018-05-13
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 24.928.178.500
Giải Nhất 18 10.000.000
Giải Nhì 1355 300.000
Giải Ba 23285 24.928.178.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
02-05-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00278 | Ngày quay thưởng 2018-05-02
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 13.991.781.000
Giải Nhất 22 10.000.000
Giải Nhì 1186 300.000
Giải Ba 18563 13.991.781.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
29-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00277 | Ngày quay thưởng 2018-04-29
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 43.167.500.500
Giải Nhất 40 10.000.000
Giải Nhì 1567 300.000
Giải Ba 26030 43.167.500.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
08-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00268 | Ngày quay thưởng 2018-04-08
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.181.136.500
Giải Nhất 24 10.000.000
Giải Nhì 1131 300.000
Giải Ba 20802 14.181.136.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
06-04-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00267 | Ngày quay thưởng 2018-04-06
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 18.950.624.000
Giải Nhất 33 10.000.000
Giải Nhì 1660 300.000
Giải Ba 26350 18.950.624.000

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,