Xổ số theo ngày

Soi kết quả xổ số học lái xe huế Soi kết quả xổ số
Soi kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 19-10-2017

Cầu Loto đẹp 19-10-2017

Cầu đặc biệt đẹp ngày 19-10-2017

Soi kết quả xổ số Soi kết quả xổ số

Xổ Số Điện Toán 123 Ngày
18-10-2017

9 49 893

Xổ Số Điện Toán 636 Ngày
18-10-2017

01 20 30 33 34 35

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
17-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00142 | Ngày quay thưởng 2017-10-17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 0452 20 15.000.000
Giải Nhì 2640 - 8265 7 6.500.000
Giải Ba 5738 - 9128 - 4519 22 3.000.000
Giải K. Khích 1 x452 77 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx52 1023 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
14-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00141 | Ngày quay thưởng 2017-10-14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2988 1 15.000.000
Giải Nhì 3732 - 8896 7 6.500.000
Giải Ba 3385 - 0149 - 4445 17 3.000.000
Giải K. Khích 1 x988 63 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx88 724 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
12-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00140 | Ngày quay thưởng 2017-10-12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 5745 2 15.000.000
Giải Nhì 4942 - 2318 27 6.500.000
Giải Ba 5862 - 7796 - 5030 13 3.000.000
Giải K. Khích 1 x745 45 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx45 543 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
10-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00139 | Ngày quay thưởng 2017-10-10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2880 10 15.000.000
Giải Nhì 3071 - 4712 19 6.500.000
Giải Ba 9403 - 4959 - 9080 12 3.000.000
Giải K. Khích 1 x880 39 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx80 405 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
07-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00138 | Ngày quay thưởng 2017-10-07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 6813 7 15.000.000
Giải Nhì 5945 - 0346 8 6.500.000
Giải Ba 8456 - 4016 - 0219 19 3.000.000
Giải K. Khích 1 x813 42 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx13 541 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
05-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00137 | Ngày quay thưởng 2017-10-05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4012 6 15.000.000
Giải Nhì 0398 - 8827 7 6.500.000
Giải Ba 8647 - 2765 - 0120 14 3.000.000
Giải K. Khích 1 x012 107 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx12 670 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
03-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00136 | Ngày quay thưởng 2017-10-03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 0560 6 15.000.000
Giải Nhì 5988 - 2938 20 6.500.000
Giải Ba 4695 - 1904 - 5143 13 3.000.000
Giải K. Khích 1 x560 53 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx60 423 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
30-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00135 | Ngày quay thưởng 2017-09-30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 8253 13 15.000.000
Giải Nhì 6154 - 0423 10 6.500.000
Giải Ba 5827 - 9465 - 5336 12 3.000.000
Giải K. Khích 1 x253 74 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx53 735 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
28-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00134 | Ngày quay thưởng 2017-09-28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4385 9 15.000.000
Giải Nhì 8184 - 3595 17 6.500.000
Giải Ba 6173 - 8348 - 8795 20 3.000.000
Giải K. Khích 1 x385 28 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx85 333 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
26-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00133 | Ngày quay thưởng 2017-09-26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 6200 1 15.000.000
Giải Nhì 9607 - 0078 15 6.500.000
Giải Ba 1576 - 6898 - 3102 21 3.000.000
Giải K. Khích 1 x200 41 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx00 781 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
18-10-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00195 | Ngày quay thưởng 2017-10-18
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 49.725.546.500
Giải Nhất 60 10.000.000
Giải Nhì 2641 300.000
Giải Ba 38500 49.725.546.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
29-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00187 | Ngày quay thưởng 2017-09-29
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.386.322.000
Giải Nhất 20 10.000.000
Giải Nhì 1166 300.000
Giải Ba 20811 14.386.322.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
27-09-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00186 | Ngày quay thưởng 2017-09-27
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 112.128.144.500
Giải Nhất 85 10.000.000
Giải Nhì 3964 300.000
Giải Ba 69922 112.128.144.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
23-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00171 | Ngày quay thưởng 2017-08-23
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.430.230.000
Giải Nhất 39 10.000.000
Giải Nhì 1571 300.000
Giải Ba 24680 14.430.230.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
20-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00170 | Ngày quay thưởng 2017-08-20
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 20.196.533.500
Giải Nhất 33 10.000.000
Giải Nhì 1813 300.000
Giải Ba 30582 20.196.533.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
16-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00168 | Ngày quay thưởng 2017-08-16
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.511.266.500
Giải Nhất 41 10.000.000
Giải Nhì 1793 300.000
Giải Ba 28451 14.511.266.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
13-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00167 | Ngày quay thưởng 2017-08-13
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 24.355.032.000
Giải Nhất 52 10.000.000
Giải Nhì 2375 300.000
Giải Ba 38090 24.355.032.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
06-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00164 | Ngày quay thưởng 2017-08-06
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.758.481.000
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1750 300.000
Giải Ba 29465 14.758.481.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
04-08-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00163 | Ngày quay thưởng 2017-08-04
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 36.385.680.000
Giải Nhất 62 10.000.000
Giải Nhì 3085 300.000
Giải Ba 48928 36.385.680.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
23-07-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00158 | Ngày quay thưởng 2017-07-23
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.699.647.500
Giải Nhất 54 10.000.000
Giải Nhì 2214 300.000
Giải Ba 35056 14.699.647.500

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,