Xổ số theo ngày

Soi kết quả xổ số học lái xe huế Soi kết quả xổ số
Soi kết quả xổ số

Cầu 2 nháy 19-02-2018

Cầu Loto đẹp 19-02-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 19-02-2018

Soi kết quả xổ số Soi kết quả xổ số

Xổ Số Điện Toán 123 Ngày
15-02-2018


Xổ Số Điện Toán 636 Ngày
17-02-2018

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
17-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00194 | Ngày quay thưởng 2018-02-17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 7990 2 15.000.000
Giải Nhì 0921 - 0255 6 6.500.000
Giải Ba 8174 - 7088 - 0385 2 3.000.000
Giải K. Khích 1 x990 116 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx90 402 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
13-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00193 | Ngày quay thưởng 2018-02-13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 6807 4 15.000.000
Giải Nhì 0729 - 7332 8 6.500.000
Giải Ba 5453 - 3370 - 2908 18 3.000.000
Giải K. Khích 1 x807 50 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx07 1034 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
10-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00192 | Ngày quay thưởng 2018-02-10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 4972 12 15.000.000
Giải Nhì 6265 - 8674 30 6.500.000
Giải Ba 4147 - 7617 - 5156 15 3.000.000
Giải K. Khích 1 x972 131 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx72 930 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
08-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00191 | Ngày quay thưởng 2018-02-08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1640 8 15.000.000
Giải Nhì 7352 - 0254 12 6.500.000
Giải Ba 6837 - 2569 - 7689 14 3.000.000
Giải K. Khích 1 x640 72 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx40 1187 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
06-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00190 | Ngày quay thưởng 2018-02-06
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 5393 11 15.000.000
Giải Nhì 1134 - 1127 53 6.500.000
Giải Ba 7003 - 9837 - 3018 9 3.000.000
Giải K. Khích 1 x393 61 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx93 446 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
03-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00189 | Ngày quay thưởng 2018-02-03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 7407 4 15.000.000
Giải Nhì 5153 - 7080 14 6.500.000
Giải Ba 4547 - 2705 - 4858 25 3.000.000
Giải K. Khích 1 x407 64 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx07 569 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
01-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00188 | Ngày quay thưởng 2018-02-01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1667 13 15.000.000
Giải Nhì 2517 - 9281 14 6.500.000
Giải Ba 6777 - 1162 - 9517 15 3.000.000
Giải K. Khích 1 x667 67 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx67 611 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
30-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00187 | Ngày quay thưởng 2018-01-30
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 2317 4 15.000.000
Giải Nhì 2793 - 8660 20 6.500.000
Giải Ba 4440 - 6303 - 6304 7 3.000.000
Giải K. Khích 1 x317 75 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx17 679 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
27-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00186 | Ngày quay thưởng 2018-01-27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1172 8 15.000.000
Giải Nhì 7756 - 9041 7 6.500.000
Giải Ba 0747 - 9124 - 9681 10 3.000.000
Giải K. Khích 1 x172 69 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx72 942 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
25-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #00185 | Ngày quay thưởng 2018-01-25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Giải Thưởng Kết Quả Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Giải Nhất 1716 6 15.000.000
Giải Nhì 7783 - 6242 5 6.500.000
Giải Ba 8136 - 7618 - 9317 10 3.000.000
Giải K. Khích 1 x716 29 1.000.000
Giải K.Khích 2 xx16 627 100.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
11-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00245 | Ngày quay thưởng 2018-02-11
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.235.832.500
Giải Nhất 39 10.000.000
Giải Nhì 1957 300.000
Giải Ba 28312 14.235.832.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
09-02-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00244 | Ngày quay thưởng 2018-02-09
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 4 8.003.782.125
Giải Nhất 52 10.000.000
Giải Nhì 2359 300.000
Giải Ba 35705 8.003.782.125

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
28-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00239 | Ngày quay thưởng 2018-01-28
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.144.899.000
Giải Nhất 32 10.000.000
Giải Nhì 1165 300.000
Giải Ba 21686 14.144.899.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
26-01-2018

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00238 | Ngày quay thưởng 2018-01-26
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 75.033.798.000
Giải Nhất 69 10.000.000
Giải Nhì 2864 300.000
Giải Ba 43242 75.033.798.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
31-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00227 | Ngày quay thưởng 2017-12-31
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.360.960.500
Giải Nhất 31 10.000.000
Giải Nhì 1308 300.000
Giải Ba 22325 14.360.960.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
29-12-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00226 | Ngày quay thưởng 2017-12-29
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 105.541.617.500
Giải Nhất 101 10.000.000
Giải Nhì 3651 300.000
Giải Ba 55822 105.541.617.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
17-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00208 | Ngày quay thưởng 2017-11-17
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 13.915.237.000
Giải Nhất 17 10.000.000
Giải Nhì 1068 300.000
Giải Ba 18587 13.915.237.000

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
15-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00207 | Ngày quay thưởng 2017-11-15
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 20.031.482.500
Giải Nhất 42 10.000.000
Giải Nhì 2024 300.000
Giải Ba 27601 20.031.482.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
08-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00204 | Ngày quay thưởng 2017-11-08
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 0 14.042.946.500
Giải Nhất 26 10.000.000
Giải Nhì 1056 300.000
Giải Ba 18214 14.042.946.500

Xổ Số Vietlott MAX 4D Ngày
05-11-2017

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA

Kỳ quay thưởng #00203 | Ngày quay thưởng 2017-11-05
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật

Giải Thưởng Trùng Khớp Số Lượng Giải Giá Trị Giải (Đồng)
Jackpot 1 39.508.281.500
Giải Nhất 40 10.000.000
Giải Nhì 1633 300.000
Giải Ba 28531 39.508.281.500

THỐNG KÊ KẾT QUẢ, PHẦN TÍCH XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU

Website thống kê kết quả được thiết kê năm 2016. với bảng kết quả, dữ liệu lấy từ đầu năm 2016 . Được thiết kế bởi w24.vn

Cung cấp tâc cả các công cụ soi cầu,thống kê chi tiết, miễn phí hoàn toàn.

tag: thống kê kết quả, soi cầu đặc biệt, công cụ soi cầu, soi cầu 2 nháy, soi cầu loto, diễn đàn xổ số, diễn đàn lô đề,