Thống kê giải đặc biệt ngày

Biên ngày: 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CỦA CÁC NGÀY SAU KHI RA ĐẶC BIỆT NGÀY 18/02/2018
Hướng dẫn: Đây là bảng thống kê giúp bạn phán đoán được đặc biệt của ngày hôm nay nhờ căn cứ vào các cặp số đặc biệt ra ngày hôm sau, ngay sau khi xuất hiện cặp số đặc biệt
Bảng thống kê chi tiết về đầu, đuôi, chạm số, tổng: bạn hãy xem ở cuối trang này.
Cặp số\Ngày 18
02
18
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
 
Số Số về nhiều Đầu về nhiều Đuôi về nhiều Tổng về nhiều
00 lần0 lần0 lần1 lần
10 lần0 lần0 lần0 lần
20 lần0 lần0 lần0 lần
30 lần0 lần0 lần0 lần
40 lần0 lần0 lần0 lần
50 lần0 lần0 lần0 lần
60 lần0 lần0 lần0 lần
70 lần0 lần0 lần0 lần
80 lần0 lần0 lần0 lần
90 lần0 lần0 lần0 lần
Theo bảng thống kê trên chương trình đưa lọc lấy dự đoán đặc biệt cho lần quay tới dựa trên các số xuất hiện nhiều nhất.
1.Chạm số có thể là: (2 lần),
2.Đầu có thể về là: (1 lần),
3.Đuôi có thể về là: (1 lần),

4.Tổng có thể về là:
0(1 lần),
Chúc THẦN TÀI đến với dự đoán và đầu tư của bạn!.