Thống kê giải đặc biệt ngày

Biên ngày: 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CỦA CÁC NGÀY SAU KHI RA ĐẶC BIỆT 92 NGÀY 19/01/2019
Hướng dẫn: Đây là bảng thống kê giúp bạn phán đoán được đặc biệt của ngày hôm nay nhờ căn cứ vào các cặp số đặc biệt ra ngày hôm sau, ngay sau khi xuất hiện cặp số đặc biệt 92
Bảng thống kê chi tiết về đầu, đuôi, chạm số, tổng: bạn hãy xem ở cuối trang này.
Cặp số\Ngày 30
07
18
23
07
18
27
06
18
10
12
17
02
11
17
10
06
17
13
05
17
12
02
17
06
01
17
28
11
16
07
07
16
06
06
16
19
05
16
31
03
16
29
01
16
15
09
15
06
07
15
001111
0121
0211111121
0311
04111
05111111
062111ĐB1
0711111
081111111
091112
10111
11111ĐB
12111ĐB1
1321
14111
1511
16111
1711ĐB
1811
1912111
201111
2121111
2221211
23121111
24113
2511111
26111
273211121
28111
2912111
30111
312112
321211
331122
34
35111311
36111111
371211
3811111
39111111
401
411111111
421111
4321
44111111111
4511
4611
4711ĐB
482111
491111
5011111
511121
5211
53111211
541212
55ĐB11
561
571112
58112111
59111
6012
61ĐB1111
6221ĐB1
631
6411122
651111
66ĐB1
671111
68111
69ĐB1111
70121121
711112
72ĐB11111
7311
74111
7511
762211
7711
78ĐB11ĐB
79111
80111111
811111
82211111
8311111
84111ĐB
85111111
86ĐB1211
871111
881111
8911111
90111112
911
921211112
9311
941111ĐB
951
9611111
972121111
981ĐB111
99121
 
Số Số về nhiều Đầu về nhiều Đuôi về nhiều Tổng về nhiều
01 lần1 lần0 lần0 lần
15 lần3 lần2 lần1 lần
23 lần0 lần3 lần3 lần
30 lần0 lần0 lần2 lần
43 lần1 lần2 lần1 lần
52 lần1 lần1 lần3 lần
67 lần4 lần3 lần1 lần
75 lần3 lần2 lần2 lần
85 lần2 lần3 lần2 lần
93 lần2 lần1 lần1 lần
Theo bảng thống kê trên chương trình đưa lọc lấy dự đoán đặc biệt cho lần quay tới dựa trên các số xuất hiện nhiều nhất.
1.Chạm số có thể là: 7(5 lần), 2(3 lần), 8(5 lần), 6(7 lần), 9(3 lần), 1(5 lần), 5(2 lần), 4(3 lần), 0(1 lần),
2.Đầu có thể về là: 7(3 lần), 8(2 lần), 9(2 lần), 6(4 lần), 5(1 lần), 4(1 lần), 1(3 lần), 0(1 lần),
3.Đuôi có thể về là: 2(3 lần), 6(3 lần), 8(3 lần), 1(2 lần), 9(1 lần), 5(1 lần), 7(2 lần), 4(2 lần),

4.Tổng có thể về là:
9(1 lần), 4(1 lần), 7(2 lần), 5(3 lần), 10(1 lần), 1(1 lần), 2(3 lần), 8(2 lần), 6(1 lần), 3(2 lần),
Chúc THẦN TÀI đến với dự đoán và đầu tư của bạn!.